13. KONGRES PILANARA JUGOISTOČNE EUROPE
17.11.2022. / Vinkovci (Bjelin Spačva), Hrvatska

Više o kongresu

Kongres pilanara održava se još od 2010. godine i služi kao regionalna platforma za raspravu o ključnim novostima u području primarne prerade drva, cijenama piljene građe, nabavi trupaca, tehnologijama sušenja, proizvodnje peleta i energije iz drva te drugim aktualnim temama u drvoprerađivačkom i šumarskom sektoru.

Strateški naglasci:

 • Kadrovski deficit i obrazovanje operatera novih tehnologija
 • Sirovinska pitanja i opskrba sirovinom
 • Proizvodnja peleta i energija iz drva
 • Regionalna i međunarodna suradnja

Tehnološki naglasci:

 • Visokoučinkovita i tehnološki isplativa rješenja
 • Prednosti uporabe inovacija u pilanama
 • Korištenje suvremenih tehnologija i rješenja za sušenje i brušenje
 • Izgradnja kogeneracija u pilanskoj proizvodnji
 • Projektiranje malih i srednjih pogona

Komercijalni naglasci:

 • Mogućnosti korištenja sredstava iz EU fondova i drugi izvori financiranja za tehnološke investicije
 • Analiza trendova na tržištu pilanske industrije u JIE
 • Kretanje cijena višemetričnog drva, sječke, trupaca i piljene građe

Ciljevi kongresa:

 • Upoznavanje s novostima u sektoru pilanarstva u zemljama jugoistočne Europe
 • Pregled trendova na europskom i svjetskom tržištu pilanskih proizvoda
 • Analiza tehničkih noviteta i tehnoloških procesa te njihova uloga u postizanju i zadržavanju konkurentnosti
 • Jačanje odnosa s predstavnicima šumarstva, resornih institucija i medija