12. KONGRES PILANARA JUGOISTOČNE EUROPE
28.10.2021. / Vinkovci (hotel Slavonija), Hrvatska

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA: Novih 270 mil. KN za šumarstvo i drvnu industriju

˝U tijeku su četiri natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja RH iz mjere 8 kojom se podupiru ulaganja u šumarstvu sa 50 % do 100 % ukupno prihvatljivih troškova, uz visinu potpore od 5.000 EUR do čak 1 mil. EUR, ovisno o podmjeri i tipu operacije˝, najavio je Igor Đurišević, viši stručni savjetnik za potporu šumarstvu, upravljanje rizicima i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda pri resornom Ministarstvu, koji će na ovogodišnjem Kongresu predstaviti više detalja natječaja te procedure za prijavu. Za pilansku industriju, kao i proizvođače peleta i briketa, najzanimljiviji je natječaj za tip 8.6.2 ˝Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva˝ u kojem obrti, mikro, mala i srednja poduzeća, mogu ostvariti potporu do 1 mil. EUR uz intenzitet potpore od 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta za kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za: predindustrijsku preradu drva, proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.), instalacije i/ili kupnju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva i izgradnju i rekonstrukciju objekata i kupnju nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.). U natječaju je za ovaj tip operacije na raspolaganju 100 mil. KN a prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u do 14. prosinca 2018.

Web by DP