11. KONGRES PILANARA JUGOISTOČNE EUROPE
25.09.2020. / Slavonski Brod, Hrvatska

Prijava

Kotizacija za sudjelovanje po osobi:

  • Tvrtke (šumarstvo, drvoprerada, namještaj – proizvodnja i trgovina) – 750 KN / 100 EUR
  • Dobavljači strojeva i opreme za preradu drva – 1.600 KN / 215 EUR
  • Ostali (konzultanti, banke i drugi) – 950 KN / 130 EUR
  • Državne institucije, lokalna i regionalna samouprava – 300 KN / 40 EUR
  • Djelatnici i polaznici srednjih škola i fakulteta – bez naknade (ograničen broj sudionika)

*Treći i četvrti sudionik iz iste tvrtke/institucije ostvaruju popust od 30%.
*Članovi Hrvatskog drvnog klastera i CROBIOM-a ostvaruju 10% popusta.

*U cijenu kotizacije uključeno je: sudjelovanje, radni materijali, osvježenje u pauzama, ručak. Na navedene cijene u kunama i eurima obračunava se PDV u visini od 25%.

Offline prijava

Prijaviti se možete na info@drvniklaster.hr temeljem čega ćete primiti podatke za uplatu.

Online prijava za sudjelovanje

Za prijavu na konferenciju molimo vas popunite formular niže.

Kotizacija za sudjelovanje / po osobi


"Tvrtke (šumarstvo, prerada drva)"
"Dobavljači tehnologije (trgovci i proizvođači strojeva, alata i ostale opreme)"
"Državne institucije, lokalna samouprava, djelatnici i polaznici srednjih škola i fakulteta"

U cijenu kotizacije uključeno je: sudjelovanje, radni materijali, osvježenje u pauzama, ručak.

Tvrtka/institucija:

Adresa:

OIB:

Web:

Podaci o sudionicima

1. Sudionik
Ime i prezime:
Tel / Mob:
Telefaks:
E-mail:

2. Sudionik
Ime i prezime:
Tel / Mob:
Telefaks:
E-mail:

3. Sudionik
Ime i prezime:
Tel / Mob:
Telefaks:
E-mail:

4. Sudionik
Ime i prezime:
Tel / Mob:
Telefaks:
E-mail:

5. Sudionik
Ime i prezime:
Tel / Mob:
Telefaks:
E-mail:

Prijava predavanja/predstavljanje proizvoda

Želim predstaviti svoje proizvode i uslugeŽelim prijaviti predavanje

Za dodatna pitanja javite nam se putem e-maila: info@drvniklaster.hr