11. KONGRES PILANARA JUGOISTOČNE EUROPE
25.09.2020. / Slavonski Brod, Hrvatska

Presjek stanja u makedonskim pilanama i šumarstvu daju stručnjaci s fakulteta

Makedonske prakse u obrazovanju kadrova u drvnoj industriji predstavit će u Slavonskom Brodu prof. dr. Branko Rabadjiski s Fakulteta za dizajn i tehnologije namještaja i interijera u Skopju. Prilike u makedonskoj primarnoj preradi nisu idilične i osim što pilanama nedostaje sirovine, na šumi baziran sektor se susretao s čestim primjerima političke marginalizacije proteklih godina. Bio-bazirane industrije postaju za EU sektor budućnosti, što je i prilika za Makedoniju za prijavu novih EU projekata. U regiji će se sve više tražiti kadrovi u zelenim poslovima i to je prilika za cjelokupni obrazovni sustav prerade drva da obrazuje i proizvede kvalitetne kadrove za cijelu jugoistočnu Europu. Najveći sektorski deficit trenutno se u regiji JIE, osim sirovine, odnosi na usporenu razmjenu znanja i skromnu implementaciju inovativnih projekata u proizvodnji.

Web by DP