13. KONGRES PILANARA JUGOISTOČNE EUROPE
17.11.2022. / Vinkovci (Bjelin Spačva), Hrvatska

Hrvatske šume: Mogućnosti za odgodu plaćanja i novih 17.000 m3 za dio malih pilana

Problematika opskrbe drvnom sirovinom tradicionalno je vrlo aktualna tema u stručnoj drvoprerađivačkoj javnosti. Još od sredine 2012. male pilane su se našle u problemima zbog smanjenja količina sirovine, a dio njih suočio se i s gubitkom do 50 posto ugovora. Kako bi se održala proizvodnja mnoge male pilane bile su prisiljene na kupnju sirovine na licitacijama, što je dovelo do porasta njihovih ulaznih cijena i posljedičnog otpuštanja radnika, te u nekim slučajevima i zatvaranja pogona.

Mnogobrojne udruge su kontinuirano upozoravale na problem, a posljednjih mjeseci predstavnici malih pilanara imali su intenzivnu komunikaciju s Ministarstvom poljoprivrede i tvrtkom Hrvatske šume d.o.o. tražeći sveobuhvatnu pomoć u opskrbi drvnom sirovinom iz državnih šuma. U vezi s tim održan je i sastanak s predstavnicima Ministarstva koje je potom uputilo naputak Šumama oko potrebe za korekcijama količina. Upravo je ovih dana Uprava HŠ poslala očitovanje Ministarstvu u kojem ih izvještava da je u tijeku izrada dodatka Pisma razumijevanja kojim će se osigurati nove količine trupaca jele i bukve za male pilane iz tri županije: Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Unutar osiguranih količina raspored po pojedinim kupcima sastavit će njihove udruge. Nova mjera pomoći je temeljem preporuke Ministarstva i odgoda plaćanja obveza s trenutnih 60 na 90 dana, za sve kupce koji za to pokažu interes. Važno je naglasiti da će se oko odgode plaćanja sa svakim kupcem pojedinačno sklopiti poseban sporazum, uz uvjet da kupac za iznos dugovanja dostavi garanciju banke, dok se trošak odgode ugovara u visini kamate od 4 posto.

Web by DP