9. KONGRES PILANARA JUGOISTOČNE EUROPE
25.-26.09.2018. / Slavonski Brod, Hrvatska

PILANSKE TEHNOLOGIJE: Biocal nudi rješenja za drvnu industriju po sistemu “ključ u ruke”

Zagrebački Biocal ima višegodišnje iskustvo u projektiranju, konstruiranju te proizvodnji različitih strojeva i opreme za drvnu industriju. Na Kongresu će predstaviti lepezu proizvoda i usluga, koja obuhvaća izradu individualiziranih projekata u primarnoj pilanskoj proizvodnji, proizvodnju transportne opreme konstruiranu za manipulaciju najtežim trupcima te kompletnu montažu postrojenja. Za pilanska postrojenja Biocal izrađuje projektnu i izvedbenu dokumentaciju, vrši nadzor u procesu izvođenja projekata te montažu opreme, a sama oprema posjeduje pneumatsko ili hidrauličko upravljanje projektirano u Biocalu. Za održavanje korisničkih postrojenja također brine Biocal, te provodi i generalne remonte strojeva i opreme proizvođača Bongioanni, Primultini, Bratstvo, CML, Raimann. Zastupnik je ta strojeve i opremu Bongioanni (primarna prerada drveta), Nardi (sušare i parione za drvo), Paul (sekundarna prerada drveta) i Uniconfort (kotlovnice i kogeneracijska postrojenja na biomasu).

Web by DP