9. KONGRES PILANARA JUGOISTOČNE EUROPE
25.-26.09.2018. / Slavonski Brod, Hrvatska

Program

Preliminarni program

25.09.2018. STUDIJSKE POSJETE

13.00 Okupljanje sudionika
15.00 Posjeta pilanama
17.00 Posjeta hrastovim šumama
19.00 Večera

Studijska posjeta obližnjim tvrtkama (više info i prijave na info@drvniklaster.hr)

26.09.2018. KONGRES

09.00 Registracija
10.00 Početak kongresa
13.00 Pauza
13.30 Nastavak kongresa
15.30 Završetak i ručak