13. KONGRES PILANARA JUGOISTOČNE EUROPE
17.11.2022. / Vinkovci (Bjelin Spačva), Hrvatska

EU fondovi, investicije u sektoru i centri kompetencija. Aktivno uključivanje MRRFEU

Šumarstvo i prerada drva daju veliki doprinos smanjenju emisija CO2 i sektor vidi svoju važnu novu ulogu u europskim razvojnim smjernicama i korištenju EU sredstava za financiranje razvojnih projekata, o čemu će govoriti Dragan Jelić, pomoćnik ministrice u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Znanstveno-istraživačka zajednica prati svjetska događanja u R&D području, no rijetki su programi koji uvažavaju lokalne specifičnosti, što treba potaknuti domaću R&D zajednicu na agilniji i produktivniji pristup EU sredstvima. Neke tvrtke su uspješne u privlačenju EU sredstava, poput drvoprerađivača iz Požege, okupljenih oko lidera Spin Valis, koji pokreću izgradnju modernog Centra kompetencija, za što su osigurali financiranje 50 posto sredstava iz EU izvora.

Web by DP