13. KONGRES PILANARA JUGOISTOČNE EUROPE
17.11.2022. / Vinkovci (Bjelin Spačva), Hrvatska

Drastičan pad cijena piljene građe mekog drva u SAD-u!

Prema objavljenim podacima portala www.macrotrends.net (sličan izvještaj donosi i Nasdaq), trenutna vrijednost drva je vrlo niska u odnosu na razdoblje od proteklih 50 godina, a posebice u odnosu na protekle dvije godine kada su dosegnute rekordne cijene. Vrijednost piljene građe je u posljednjih nekoliko mjeseci u drastičnom padu u odnosu na prošlu i početak ove godine. Naime, trenutna prosječna cijena za 1.000 board feet (2,35m3) piljene građe iznosi 434 USD, dok je u 07/2022 ista iznosila 526 USD, a u 05/2022 bila je na razini 769 USD.

Najviša ovogodišnja cijena je iznosila 1.310 USD krajem 03/2022, dok je prošle godine rekordna cijena ostvarena u 05/2021 i iznosila je čak 1.670 USD, odnosno 726 USD za kubični metar. Najniža povijesno zabilježena cijena od 264 USD se pojavila 30.03.2020. po izbijanju epidemije Covid 19 i tada je kubik drva koštao tek 114 USD, u odnosu na sadašnjih 184 USD koliko danas u SAD-u košta kubik piljene građe. Sadašnja cijena se zapravo kreće na razini pretpandemijskih godina – primjerice tijekom 2018. najniža cijena za 1.000 board feet-a iznosila je 430 USD, a najviša 624 USD. Ostvarene ovogodišnje oscilacije u cijenama drva su velike – sa 1.310 USD spustile su se na sadašnjih 434 USD i posljedica su prekinutih nabavnih lanaca, logističkih ograničenja, porasta cijene energenata, kao i rata u Ukrajini.

Navedena odstupanja u cijenama odražavaju se i na cijenu dionica američkih drvoprerađivačkih tvrtki koje kotiraju na burzi.

Web by DP