12. KONGRES PILANARA JUGOISTOČNE EUROPE
28.10.2021. / Vinkovci (hotel Slavonija), Hrvatska

Dinamičan program i aktualne teme!

Investicije, izvori financiranja, obrazovanje kadrova i brojne tehnološke i sirovinske teme važne za primarnu preradu drva

Web by DP