13. KONGRES PILANARA JUGOISTOČNE EUROPE
17.11.2022. / Vinkovci (Bjelin Spačva), Hrvatska

AKTIVNA ULOGA ŠUMARSKOG FAKULTETA: Panel rasprava o novim izvorima pilanske sirovine

Na Kongresu tradicionalno sudjeluju i predstavnici Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je i partner eventa. Doc.dr.sc. Josip Ištvanić i izv.prof.dr.sc. Alan Antonović su poznati stručnjaci za pilansku tehnologiju i kemiju drva te tehnologiju drvnih vlakana i papira, stoga će svoje znanje i iskustva prenijeti sudionicima Kongresa.

Govorit će o racionalnijem i uspješnijem korištenju oblog drva malih dimenzija i niže kvalitete, a sve u sklopu teme mobilizacije novih izvora pilanske sirovine. Riječ je o vrlo aktualnoj i važnoj temi, s obzirom na to da živimo u vremenu kad smo dobrim dijelom iscrpili prirodne resurse, a klimatske promjene ozbiljno narušavaju ekološku ravnotežu.

Upravo zato, naglasak tehnoloških tema bit će na novim načinima najsvrsishodnijeg  i optimalnog korištenja drva, bez obzira na njegovu kvalitetu i dimenzije.

Web by DP