12. KONGRES PILANARA JUGOISTOČNE EUROPE
28.10.2021. / Vinkovci (hotel Slavonija), Hrvatska

Održan 11. Kongres pilanara u Slavonskom Brodu

Sektor primarne prerade nastavlja svoju uspješnu tradiciju organizacije središnjeg sektorskog skupa u JIE

Web by DP